Ví tiền số là gì? Tại sao bạn cần đến?

0
1434
Ví tiền số là gì? Tại sao bạn cần đến?

Ví tiền số là gì? Tại sao bạn cần đến?

Đây là một hướng dẫn bao gồm nhiều khái niệm về các loại ví tiền số mà mọi người cần biết. Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các loại ví tiền số khác nhau và giải thích việc cần thiết bạn cần có một ví tiền số.

Mục đích chính của việc tạo ra Dash hay Bitcoin như một loại tiền số phi tập trung, là để cung cấp cho quần chúng quyền kiểm soát và điều khiển tiền của chính mình. Bạn có thể hỏi “Tôi không có quyền kiểm soát hoàn toàn tiền hiện tại của tôi?” Khi tiền của bạn gửi trong ngân hàng thường được dùng để cho người khác vay, về mặt kỹ thuật, bạn không có quyền kiểm soát số tiền đó. Những gì bạn sở hữu chỉ thực sự là lời hứa của ngân hàng sẽ trả cho bạn. Dash/Bitcoin cho bạn sức mạnh để có quyền kiểm soát tuyệt đối và hoàn toàn với số tiền của bạn. Và với thực tế là Dash/Bitcoin và các loại tiền số khác tăng giá trị, đó là điều cần thiết bạn cần phải có ví tiền số của mình để cất giữ và quản lý coin của bạn.

Ví tiền số là gì?

Định nghĩa đơn giản: Là một chương trình phần mềm để quản lý coin của bạn.

Định nghĩa kỹ thuật: Đó là một chương trình phần mềm để cất giữ các khóa riêng tư và công cộng của bạn (chúng là một cặp), có khả năng giúp bạn gửi và nhận các coin qua blockchain, cũng như giám sát số dư của bạn.

Ví tiền số hoạt động như thế nào?

Đầu tiên, các ví tiền số khá khác khi bạn so sách với ví vật chất. Thay vì giữ tiền, ví tiền số lưu giữ các khóa riêng tư và công cộng. Khóa riêng tư giống như số PIN (mật khẩu) để bạn truy cập tài khoản ngân hàng, trong khi khóa công cộng tương tự như số tài khoản ngân hàng. Khi bạn gửi Dash/Bitcoin, bạn đang gửi GIÁ TRỊ dưới dạng một giao dịch, chuyển quyền sở hữu coin của bạn cho người nhận. Để người nhận có thể tiêu được Dash/Bitcoin mới chuyển, khóa riêng tư của người đó cần phải khớp với địa chỉ khóa công cộng mà bạn đã gửi Dash/Bitcoin.

Quyền sở hữu khóa riêng tư của bạn sẽ cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn trên số tiền kèm theo các khóa công cộng tương ứng của bạn. Đó là lý do tại sao cần đảm bảo rằng bạn giữ các khóa riêng tư bí mật để chỉ có bạn biết khóa riêng tư của mình. Nếu bất kỳ người nào khác nắm được khóa riêng tư của bạn, họ sẽ kiểm soát tất cả số coin của bạn. Việc sao lưu các chìa khóa riêng tư của bạn cũng quan trọng như vậy, để bảo vệ bạn khỏi bị mất coin. Bạn cũng có thể làm mất tiền của bạn nếu như bạn không thể khôi phục các khóa riêng tư mà bạn đã làm mất.

Tôi có thể chỉ cần giữ tiền số trên sàn giao dịch để đỡ phức tạp được không?

Bạn có thể, nhưng bạn sẽ không muốn. Mặc dù bạn sẽ tự động có ví khi bạn mở tài khoản giao dịch (ví được đặt ở sàn giao dịch), nhưng bạn không có quyền kiểm soát các khóa riêng tư và công cộng. Có quyền kiểm soát các khóa của bạn có nghĩa là có quyền kiểm soát các coin của bạn. Các sàn giao dịch hoạt động giống như một ngân hàng; đó là bên cung cấp dịch vụ thứ ba mà bạn tin cậy để giữ các coin của bạn an toàn. Tuy nhiên, luôn có khả năng sàn giao dịch bị sập hoặc bị hack, kết quả là mất coin (ví dụ như sàn Mout Gox). Do thiếu các khuôn khổ quy định dành cho các sàn và các loại tiền số, cũng như thời kỳ sơ khai của nền công nghiệp, nên cách tốt nhất để giữ coin của bạn an toàn là có quyền kiểm soát hoàn toàn coin của bạn. Bạn chỉ có thể kiểm soát toàn bộ coin của bạn khi bạn kiểm soát ví của bạn.

Ngoài ra, tham gia ICO đòi hỏi bạn có các ví cá nhân, từ đó mới đầu tư được. Bạn không thể đầu tư vào ICO thông qua các tài khoản ngân hàng.